Герб

У К Р А Ї Н А
Р І Ш Е Н Н Я
X - СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VII -го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
від „27” березня 2017 р. № 5
м. Сколе

Про затвердження Положення про роботу комісії з реорганізації КП "Сколівське ЖКГ" та виправлення механічної описки в рішеннях №98 від 10.03.2017р. та №108/2 від 16.03.2017р. 

Заслухавши інформацію міського голови, голови комісії з реорганізації КП "Сколівське ЖКГ", виступи депутатів, беручи до уваги рішення ІХ сесії Сколівської  міської ради №98 від 10.03.2017р. та №108/2  від 16.03.2017р., в яких допущено механічну описку, з метою впорядкування роботи комісії з реорганізації КП "Сколівське ЖКГ", сприяння у своєчасному виконанні покладених на них обов’язків  та керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Сколівської міської ради

 

в и р і ш и л а :

 

1.      Затвердити Положення "Про роботу комісії з реорганізації КП "Сколівське ЖКГ" (Додається).

2.      З метою виправлення механічної описки рішення №98 від10.03.2017р. правильно читати: "Про реорганізацію юридичної особи – комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство", шляхом приєднання до Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства".

3.      З метою виправлення механічної описки рішення №108/2 від 16.03.2017р. правильно читати:  "Про внесення змін в рішення №98 від 10.03.2017р. "Про реорганізацію юридичної особи – комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство", шляхом приєднання до Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства".

4.      В П.1. з доповненням п.17. рішення №108/2 від 16.03.2017р. :  "Про внесення змін в рішення №98 від 10.03.2017р. "Про реорганізацію юридичної особи – комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство", шляхом приєднання до Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства"  виключити слово "міського", як механічну описку.

5.      Дане рішення є невід'ємною частиною рішення №98 від 10.03.2017р. та рішення №108/2 від16.03.2017р. .

 

6.      Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                    Володимир Москаль

Голосували:             "ЗА" -  14 (Багрінець М.С., Височанський М. М., Гирович  І.С., Дмитрух  Д.Д., Дмитришин НМ., Лешко М.Й., Москаль Б.В., Савчин І.Б., Скольський П.І., Спутаник Р.В., Трепак М.А., Трубич І.Р., Щуревич О.Р.) міський голова В.Б.Москаль

"Проти"  -0

"Утримались"  - 4 (Бондар О.І., Зінкевич Р.О., Кушней Р.О., Тренич О.В.)

"Не голосували"  -  0