Герб

У К Р А Ї Н А
Р І Ш Е Н Н Я
X - СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VII -го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
від „27” березня 2017 р. № 4
м. Сколе

Про внесення змін до бюджету Сколівської міської ради на 2017 р.

 

Заслухавши інформацію про необхідність внесення змін до бюджету Сколівської міської ради на 2017 рік, беручи до уваги висновок про направлення залишків коштів загального та спеціального фонду Сколівської міської ради виданий фінансовим управлінням Сколівської РДА від 02.03.2017 №23, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Сколівської  міської  ради

 

ВИРІШИЛА:

1) Направити залишки вільних коштів загального фонду бюджету на :

-         збільшення видатків загального фонду бюджету на проведення поточного ремонту вул..Черемшини в м. Сколе Львівської області:

КФК 6650 «Утримання і розвиток інфраструктури доріг»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

квітень

+200000,00 грн.

Всього:

 

 

+200000,00 грн.

 

-         збільшення видатків загального фонду бюджету на проведення поточного ремонту вул. Героя України Олега Ушневича в м. Сколе Львівської області:

 

КФК 6650 «Утримання і розвиток інфраструктури доріг»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

квітень

+200000,00 грн.

Всього:

 

 

+200000,00 грн.

-         збільшення видатків спеціального фонду бюджету на збільшення статутного фонду на придбання відеокамер в КП Сколівським ЖКГ:

 

КФК 7470 «Внески статутного капіталу суб’єктів господарювання»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам. (установам, організаціям)»

квітень

+15000,00 грн.

Всього:

 

 

+15000,00 грн.

 

2)    Затвердити зміни до Додатку №5 до рішення сесії №10 від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік»  «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку» (додаток 1);

3)    Затвердити зміни в Програму розвитку житлово-комунальних господарств та благоустрою міста м. Сколе в 2017 році (Додаток 2);

4)    Затвердити зміни в Програму з фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг комунальної власності на 2017 рік (Додаток 3);

5)    Головному бухгалтеру Ортинському Б.І. внести зміни до міського бюджету на 2017 рік;

6)    Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                             Москаль В.Б.

 

Голосували:             "ЗА" -  18 (Багрінець М.С., Бондар О.І., Височанський М. М., Гирович  І.С., Дмитрух  Д.Д., Дмитришин НМ., Зінкевич Р.О., Кушней Р.О., Лешко М.Й., Москаль Б.В., Савчин І.Б., Скольський П.І., Спутаник Р.В., Тренич О.В.,  Трепак М.А., Трубич І.Р., Щуревич О.Р.) міський голова В.Б.Москаль.

                                   "Проти"  -0

                                   "Утримались"  -0

                                   "Не голосували"  -  0