Герб

У К Р А Ї Н А
Р І Ш Е Н Н Я
ІX - СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VII -го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
від „10” березня 2017 р. № 98
м. Сколе

Про реорганізацію юридичної особи – міського комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство", шляхом приєднання до Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства

 

Комунальне підприємство "Сколівське житлово-комунальне господарство" засноване на власності територіальної громади м.Сколе з метою покращення санітарного стану міста, підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту. З метою здійснення державної політики з реформування житлово –комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, та з метою запобігання впливу негативних наслідків від нестабільної фінансово –економічної ситуації, на підставі пропозицій міського голови, депутатів міської ради щодо недоцільності подальшого функціонування  КП "Сколівське ЖКГ". З врахуванням викладеного та відповідно  до статтей 80, 81, 82, 83, 97, 104, 105, 110, 111  Цивільного Кодексу України, статтей 55, 59, 60, 61, 78  Господарського Кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців", статті 31 Закону України "Про національни архівний фонд  та архівні установи",  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Сколівської міської ради

 

в и р і ш и л а :

 

1.      Реорганізувати Комунальне підприємство "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) шляхом  його приєднання до Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства (код ЄДРПОУ 22390774).

2.      Розпочати процедуру реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) з 24 березня 2017р.

3.      Встановити, що з початку процедури реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" повноваження щодо управління справами Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" переходять до комісії  з реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство".

4.      Встановити, що кредитори  вправі заявляти  до Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) вимоги  протягом  двох місяців  з дня оприлюднення  повідомлення  про прийняття  рішення  про реорганізацію Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) на адресу: м.Сколе, майдан Незалежності, 1. Вимоги до Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  необхідно адресувати на ім'я голови комісії з реорганізації  Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" та відправляти на адресу Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" цінним листом  з повідомленням про вручення.

5.      Виконання завдань та функцій Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"(код ЄДРПОУ 35130622) покласти на Сколівське комунальне підприємства водопровідно – каналізаційного господарства (код ЄДРПОУ 22390774).

6.      Директору Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства (код ЄДРПОУ 22390774) у строк до 24.03.2017р.:

-         розробити та  затвердити штатний розпис Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства виходячи з тих завдань та функцій, які покладені на Сколівське комунальне підприємство водопровідно – каналізаційного господарства цим рішенням  Сколівської міської ради;

-         розробити  і надати на затвердження Сколівської міської ради  нову редакцію статуту Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства виходячи з тих завдань і функцій, які покладені на Сколівське комунальне підприємство водопровідно – каналізаційного господарства  цим рішенням Сколівської міської ради.

7.      Комісії з реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) протягом трьох робочих днів з дня початку процедури реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622):

a)     подати державному реєстратору документи для внесення  до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення щодо припинення Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622);

b)     у встановленому порядку попередити  державну  службу зайнятості  про наступне вивільнення працівників Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) у зв’язку з його реорганізацією;

c)     у письмовій формі попередити усіх працівників Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" (код ЄДРПОУ 35130622) про наступне звільнення у зв’язку з реорганізацією Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" .

8.      Після затвердження штатного розпису Сколівського комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства  комісії з реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  перевести працівників Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" на вакантні посади у Сколівське комунальне підприємство водопровідно – каналізаційного господарства , а тих працівників Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство", за посадами яких будуть відсутні вакантні посади у Сколівському комунальному підприємстві водопровідно – каналізаційного господарства, звільнити з роботи за ч.1 ст.40 КЗпП України  у зв'язку з реорганізацією Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  та скороченням штату.

9.      Комісії з реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" :

9.9    вжити заходів до стягнення  дебіторської  заборгованості з боржників Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" та щодо виявлення вимог кредиторів Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  та письмово повідомити кожного з них про реорганізацію Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство";

9.2. протягом одного місяця з дня початку процедури реорганізації  Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  провести інвентаризацію та оцінку  майна  Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство";

9.3.  негайно розглядати  всі вимоги кредиторів до Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" та протягом двадцяти календарних днів з дня їх надходження письмово повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог;

9.4. протягом п’яти робочих днів після закінчення строку на пред’явлення кредиторами вимог до Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" скласти передавальний акт між Комунальним підприємством "Сколівське житлово – комунальне господарство" та Сколівським комунальним  підприємством водопровідно – каналізаційного господарства, який  має  містити положення про правонаступництво  щодо  майна, прав та обов’язків Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  стосовно всіх його  кредиторів  та боржників, включаючи  зобов’язання, які оспорюються сторонами, та подати його на  затвердження Сколівській  міській раді;

9.5. до затвердження передавального акту Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" скласти та подати органу державної фіскальної служби звітність Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  за останній звітний період;

9.6.  після затвердження та підписання передавального акту Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  вжити заходів до реєстрації у Єдиному державному реєстрі  припинення Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство".

10. Протягом п’яти робочих днів після затвердження Сколівською міською радою передавального акту Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  комісії з реорганізації Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  та директору Сколівського комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства підписати передавальний акт Комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство".

11. Установити термін проведення  реорганізації  комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство" - два місяці із дня опублікування  цього рішення.

12. Трудовому архіву Сколівської міської ради  безоплатно провести  науково – технічне  опрацювання  документів комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"   та прийняти їх на зберігання.

13. Організацію виконання цього рішення покласти  на голову комісії з реорганізації комунального підприємства "Сколівське житлово – комунальне господарство"  .

14. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                Володимир Москаль

 

ЗА - Багрінець Мирослава Степанівна, Височанський Михайло Михайлович, Гирович Іван Степанович, Дмитрух Дмитро Дмитрович, Дмитришин Надія Михайлівна, Дуля Валерій Віталійович, Лешко Маріанна Йосипівна, Москаль Богдан Володимирович,  Савчин Ігор Богданович, Спутаник Роман Володимирович, Трепак Михайло Адамович, Трубич  Інна Романівна, Щуревич Ольга Романівна,  + міський голова Москаль Володимир Богданович

ПРОТИ - немає

УТРИМАВСЯ - Тренич Олексій Васильович, Кушней Роман Олегович, Боднар Оксана Іванівна, Малетич Олег Несторович, Ушневич Роман Михайлович, Василів Юрій Михайлович, Зінкевич Ярослав Богданович

НЕ ГОЛОСУВАВ - немає