Інвестиційний паспорт міста Сколе

Сьогоднішнє Сколе – це місто районного значення. адміністративний центр Сколівського району Львівської області.

Вперше місто Сколе в історичних документах згадується в 1397 році. В цьому році польський король Ягайло дозволив населенню заселяти землі в Карпатських долинах. Але археологічні дослідження свідчать, що тут перші поселення були набагато раніше - приблизно на початку ХІ ст.н.е. 

Ще при Київської Русі на півночі міста на протилежних горах стояли дві вартові вежі Башта і Забашта. Ці вежі використовувались для оборони міста від ворогів. Від цих двох веж походять сучасні назви вершин цих гір: Башта і Забашта.

У 1397 році поселення отримало Магдебурзьке право, за яким місто звільнили від управління і суду великих земельних власників та були створені органи місцевого самоуправління. Також магдебурзьким правом регулювались суспільно-правові відносини в межах міста, заходи кримінального покарання, порядок суду та судочинства, внутрішня структура та діяльність купецьких корпорацій, ремісницьких цехів, торгівлі та ін.

З  XIV століття до 1772 року Сколівщина та інші сусідні території булу у складі Речі Посполитої. Протягом XІV – XV століть населення Сколе неодноразово зазнавало нападів татар і мадярів (1568, 1594, 1610 рр.).

У 1660 році поряд із поселенням виникло містечко «Олександрія», яким володів польський шляхтич граф Олександр Януш Заславський. Це місто в центрі мало дерев'яний замок та ратушу посеред торгової площі, яку використовували в місті під торгівельний центр і склади. Назва «Олександрія» не прижилася, і місцеві жителі далі називати місто - Сколем. Побудована в ці часи Ратуша збереглась до ХХ ст. і сильно була пошкоджена в часи Другої світової війни та була розібрана Радянською владою на початку 50-х років XX ст.

У XVIII ст. в селі Демні (село на південь від Сколе) граф Євген Кінський заклав першу доменну піч. Як раз назва села Демня походить від назви печі «Домни».  В цій печі місцеві майстри із заліза виплавляли та виготовляли сільськогосподарські інструменти та засоби праці. Також виплавляли з піску виробляли зелене і прозоре скло.  Пізніше граф Кінський збудував тут перший паровий тартак, а в 1864 р. він засновує найбільшу в Галичині сірникову фабрику.

В місті збереглася старовинна дерев`яна церква Св. Пантелеймона (XVI ст.) (раніше називалась Св. Параскеви).

У 1885 році до міста збудували залізницю "Стрий-Сколе", прокладання якої дало великий стимул до інтенсивного розвитку рекреаційного господарства та промисловості Сколівщини. В 1887  залізниця була продовжена до Мукачева.

У 1886 році у місті австрійським бароном Альбертом Грьодльлом разом з братом  була заснована  фірма "Брати Барони Грьодлі". Цього ж року він разом з місцевим підприємцем Шмідтом купив у графа Еугеніуша Кінського місцеві ліси. Невдовзі фірма Грьодлів розвинулась у потужний різногалузевий промисловий комплекс, до якого належали лісозаготівельні промисли, каменярня (тартак), ремонтно-механічні майстерні і навіть невелика гідроелектростанція. Брати Грьодлі на Сколівщині побудували кілька вузькоколійок. Найбільший ухил мала ділянка від Демні через Свидник до Тисовця (18,7 км), на Козьову і на гору Парашку.

З розвитком промислового виробництва у  XІX столітті паралельно розбудовувалась комунально-соціальна сфера. Відпрацьована пара підприємств міста йшла на опалення службових приміщень. В ці часи побудований водогін з керамічних труб, який водогін справно працює і досі.

30 березня 1888 р. в місті виникла велика пожежа, яка швидко поширювалась по місту внаслідок щільної  його забудови.  Ця пожежа знищила майже третину міста (більш ніж 100 будинків). Велику щільність забудови господарських можна бачити і в наш час, що становить значну пожежну небезпеку для міста. Тому в Сколе зараз функціонує пожежна частина.

З 1900 року  на Сколівщині появляються перші охоронні лісові округи площею 69 гектар.

В 1912 році Сколівщина була відокремлена від Стрийського повіту і місто Сколе стало повітовим центром.

З 1928 до 1935 року на Сколівщині видавалася газета "Відомості Демнянські", в якій висвітлювалися питання новин, економіки, історії, географії та побуту краю. На початку 30-х років XX століття починає інтенсивно розвиватись туризм. Появились пансіонати, відпочинкові вілли, туристичне інформбюро, кінотеатр, гірськолижний трамплін, хокейне поле, пляжі над річкою Опір, ковзанка і перша в Карпатах санна траса.

До 2-ї Світової війни місто було центром Сколівського повіту. Пізніше воно приєдналось до стрийського повіту Станіславського воєводства.

В 1937 році місто Сколе включили до переліку гірських поселень, що потребують охорони як рекреаційна зона.

День міста Сколе святкується щороку у третю неділю вересня.

Економічний розвиток

На території міста діє 5 промислових підприємств. У 2012р. вони виробили продукції на загальну суму 74238,7 тис. грн. З яких :

  • харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції ТзОВ Євровік – 46332,2 тис. грн.
  • виробництво деревини та виробів із дерева ДП "Сколівське лісове господарство"  - 7202,8 тис. грн.
  • машинобудування ТзОВ "Спецсервіс" – 14,565 тис. грн.
  • виробництво води та тепла КП Сколівське ВКГ – 1408,8 тис. грн., КП Сколетеплоенерго – 4266,4 тис. грн.

Обсяг роздрібної торгівлі у 2012р. становив 64 млн. грн.

В малому секторі економіки м.Сколе працює 275 осіб.

Соціальна інфраструктура

         На території міста знаходиться – центральна районна лікарня на 200 ліжкомісць.

         Дитячі дошкільні установи "Дударик, , "Барвінок", "Малятко" на 191 місце.

         Школа-гімназія – 295 учнів, ЗОШ І-ІІІ – 188 учнів, ЗОШ І-ІІІ школа-інтернат – 174 учнів, ЗОШ І – 196 учнів.

         Телефонна мережа становить 2073 номерів.

Культурна спадщина

         На території Сколівської міської ради є такі об’єкти культурної спадщини:

"Пам'ятки архітектури" (Сакральні споруди-храми, дзвіниці):

Церква Св. Великомученика Пантелеймона ХVІІ ст. (використовується церковною громадою УГКЦ);

Пам'ятники історії та культури:

Пам'ятник Тарасу Шевченку;

Меморіальна дошка і будинок в якому і будинок в якому жив і працював Андрій Чайковський – відомий український письменник і культурний діяч;

Старе кладовище. Могила Федора Заревича – засновника української періодики в Галичині, письменника;

Альтана. Братська могила воїнів УПА.

Пам'ятки культури сакрально-образотворчого мистецтва:

"Різдво Богородиці" – ХVІ ст. – громада УГКЦ м.Сколе

Заповідні урочища місцевого значення:

Зелемінь. Урочище букових і ялицево-букових пралісів.

Ботанічні:

вул. Кн.Святослава, 13 віковий дуб;

вул. Д.Галицького, 46 віковий дуб;

вул. Волошина. Платон кленоподібний;

вул. Д.Галицького. Глід червонолистий.

М-н Незалежності. Глід червонолистий.

вул. Чайківського. Глід червонолистий.

Державні парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва:

Демня. Парк школи школи-інтернату (палац Баронів Гределів).

Інфраструктура

         Транспортна інфраструктура

         Через місто проходить автомобільна дорога державного значення М06 Київ-Чоп. Загальна довжина доріг комунального значення становить 30,151 км, з яких асфальтовані 21,2 км та 8,95 км гравійні. На території міста знаходиться залізнична станція Сколе.

                 Водопостачання та водовідведення

         Послуги із водопостачання та водовідведення надає комунальне підприємство Сколівське КП ВКГ. Загальна протяжність мережі становить 17,6 км. Всього є 1655 абонентів.

         Теплопостачання

         Послуги з теплопостачання надає КП Сколетеплоенерго. Протяжність 4 км. Є 53 індивідуальних споживачів, 10 бюджетних та 4 інших.

         Житлово-комунальне господарство

         Послуги із житлово-комунального господарства надає КП Сколівське ЖКГ. Всього є 3353 споживачів послуг із збору та вивезення твердих побутових відходів з яких організації 167, населення 3186.

         Бюджет

         Протягом 2012р. до загального бюджету поступило 7222199 грн., з яких власних надходжень 1757922 грн., закріплених надходжень 2726077 грн., субвенції 2738200 , бюджет розвитку 86500 грн.

 

Today Skole - a city of county-level administrative center of the Skole district, Lviv region.

Skole first city mentioned in historical documents in 1397. This year, the Polish King Jagiello allowed the population to settle land in the Carpathian valleys. But archaeological studies show that the first settlements were here much earlier - around the beginning of XI century AD.

Even during the Kievan Rus in the north of the city on the opposite mountains were two guards tower Tower and Zabashta. These towers were used to defend the city from enemies. From these two towers originating modern name tops of these mountains: Tower and Zabashta.
In 1397, the village received the Magdeburg Law, which was released from the city and the court of large land owners and were created by local governments. Also Magdeburg law regulated the social and legal relations in the city, criminal penalties, the order of judgment and justice, internal structure and operation of corporations, merchants, tradesmen guilds, trade and others.

From the XIV century to 1772 Skole and other neighboring territories Boulou within the Commonwealth. During the XIV - XV centuries the population Skole often experienced attacks of Tatars and Hungarians (1568, 1594, 1610).

In 1660 along with the settlement of a town "Alexandria", which had a Polish nobleman Count Alexander Zaslavsky Janusz. This city was the center of a wooden castle and town hall in the middle market square, which was used in at shopping center and warehouses. The name "Alexandria" caught on, and then the locals call the city - Scola. Built in these times of City Hall survived the twentieth century. and was heavily damaged during World War II and the Soviets was taken in the early 50-ies of XX century.

In the XVIII century. Demnya village (village south of Skole) Earl Eugene Equine laid the first blast furnace. Just Demnya name of the village comes from the oven "Domna". This kiln local craftsmen from iron smelted and made agricultural tools and instruments of labor. Also smelted sand producing green and clear glass. Later graph Horse is built the first steam sawmill, and in 1864 he founded the largest match factory in Galicia.

The city has preserved ancient trees `wooden church of St. Panteleimon (XVI cent.) (Formerly called St. Paraskeva).

In 1885, the city built a railroad "Stry Skole", laying which gave a great impetus to the development of intensive agriculture and recreational industries Skole. In 1887 the railway was extended to Mukachevo.

In 1886, in the Austrian Baron Albert Hrodllom with his brother founded the firm "Brothers Hrodli barons." This year he and a local businessman bought the Schmidt Horse Count Eugeniusz local forests. Soon the company evolved into a powerful Hrodliv different-industrial complex, which owned forestry industries, quarry (sawmill), mechanical repair shops and even a small plant. Take Hrodli on Skole built several narrow-. The largest portion of the slope was Demnya through Svidník to Tisovec (18.7 km), and Mount Kozyova Parashka.

With the development of industrial production in the nineteenth century parallel to upset communal social sphere. Spent a couple of companies in the city was for heating premises. In these times of constructed water supply of ceramic pipes, water supply is still working properly.
March 30, 1888 in the city there was a big fire that quickly spread around the city because of its dense construction. This fire destroyed nearly a third of the city (over 100 houses). Great density commercial can be seen in our time, which represents a significant fire hazard for the city. Therefore Skole is functioning fire department.

From 1900 to Skole appear first protective forest area of ​​69 hectares districts.
In 1912, Skole was separated from Stryisky Skole district and the city became the county center.
From 1928 to 1935 Skole to publish a newspaper "Vedomosti Demnyanska St.", which highlighted the issue of news, economics, history, geography and life edge. In the early 30-ies of XX century begins to rapidly develop tourism. Appeared resorts, rest houses, Tourist Information Bureau, cinema, ski jumping, field hockey, beach by the river resistance, and the first ice rink toboggan runs in the Carpathians.

By the 2nd World War the city was the center of Skole district. Later it joined Stryisky County Stanislavsky province.

In 1937, the city of Skole included in the list of mountain villages in need of protection as a recreational area.

Skole City Day is celebrated every year on the third Sunday of September.
Economic Development.

The city has five industrial enterprises. In 2012. products they produced a total of 74,238.7 thousand. Of which:
• food industry and processing of agricultural products Yevrovik Ltd - 46332.2 thousand.
• manufacture of wood and products of wood DP "Skole forestry" - 7202.8 thousand.
• Engineering Ltd. "SPETSSERVIS" - 14.565 thousand.
• producing water and heat CP Skole VCG - 1408.8 thous., CE Skoleteploenerho - 4266.4 thousand.
The volume of retail trade in 2012. was 64 million.
As a small economy Skole is 275.
Social infrastructure
         The city is located - central regional hospital with 200 beds.
         Kindergartens "Dudaryk,," Periwinkle "," Baby "on 191 place.
         High school - 295 pupils, secondary school - 188 pupils, secondary school boarding school - 174 pupils, secondary school - 196 pupils.
         The telephone network is 2073 numbers.

Cultural heritage
         There Skole City Council are the following cultural heritage:
"Monuments of architecture" (Religious buildings, churches, bell towers):
St. Panteleimon the Great seventeenth century. (Used by the church community Church);
Monuments of History and Culture:
Monument to Taras Shevchenko;
A plaque and a house in which there is both a house in which he lived and worked for Andrew Czajkowski - famous Ukrainian writer and cultural activist;
The old cemetery. Grave of Theodore Zarevycha - founder of Ukrainian periodicals in Galicia, writer;
Altana. Mass grave of UPA soldiers.
 Cultural monuments sacred-art:
"Mary Christmas" - XVI century. - Community Church Skole
 Natural reserves of local importance:
Zelemin. The tract of beech and fir-beech forests.
 Botanical:
Str. Kn.Svyatoslava, age 13 oak;
Str. D.Halytskoho, age 46 oak;
Str. Voloshin. Plato klenopodibnyy;
Str. D.Halytskoho. Hawthorn chervonolystyy.
Mr Independence. Hawthorn chervonolystyy.
Str. Tchaikovsky. Hawthorn chervonolystyy.
 State park monuments of landscape architecture:
Demnya. Park School boarding school (the palace of Baron Hredeliv).
 Infrastructure
         Transport infrastructure
         Runs through the city state highway M06 Kyiv-Chop. The total length of roads communal value is 30.151 km, of which 21.2 km paved and gravel 8.95 km. The city is a railway station Skole.
         Water and wastewater
         Services provides water and wastewater utility company Skole CP VCG. The total network length is 17.6 km. In total there are 1655 subscribers.
          Heat
         Services provides heating MP Skoleteploenerho. Length of 4 km. There are 53 individual consumers, 10 budget and 4 others.
          Housing and communal services
         Services Housing provides housing CP Skole. In total there are 3353 consumers with collection and removal of solid waste from which 167 organizations, population 3186.
          Budget
         In 2012. to the general budget acted 7222199 USD., including own revenues 1757922 USD., fixed income 2726077 USD., grants 2738200, budget of 86500 USD.