Перелік адміністративних послуг

Адміністративні послуги СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ради та її виконавчих органів (завантажити одним документом)

09.08.2013[1]

Адміністративні послуги за Реєстром Мінекономіки

Пропоновані послуги та їх формулювання

Коментарі й обґрунтування

Правова підстава послуг

 

Чинна плата за послуги

 

1.

Видача довідки про місце реєстрації

-

Виключити.

Належить до компетенції Державної міграційної служби. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», суб’єктом видачі довідки є орган реєстрації. Згідно з Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента України № 405/11 від 06.04.2011, підп. 20 п. 4, повноваження з реєстрації місця проживання покладені на Державну міграційну службу.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV, п. 7 ч. 1 ст. 3; Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента України № 405/11 від 06.04.2011, підп. 20 п. 4; Інструкція про ведення реєстраційного обліку місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 321 від 13.04.2012

Безоплатна

Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795, п. 28

2.

Видача довідки про місце проживання (та реєстрації)

-

Виключити.

Належить до компетенції Державної міграційної служби. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», суб’єктом видачі довідки є орган реєстрації. Згідно з Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента України № 405/11 від 06.04.2011, підп. 20 п. 4, повноваження з реєстрації місця проживання покладені на Державну міграційну службу

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV, ст. 11; Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента України № 405/11 від 06.04.2011, підп. 20 п. 4; Інструкція про ведення реєстраційного обліку місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 321 від 13.04.2012

Безоплатна

Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795, п. 28

3.

Видача довідки про проживання без реєстрації

-

Виключити.

Законодавством не передбачена видача такої довідки.

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 №1382-1У

Безоплатна

4.

Видача довідки про місце реєстрації померлого

-

Виключити.

Послуга дублює послугу з пропонованою назвою «Видача довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи», зазначену вище. Особливої форми довідки про місце реєстрації померлих не передбачено законодавством.

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Безоплатна

5.

Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку

-

Виключити.

Послуга дублює послуги з запропонованими назвами «Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб» або «Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи». Законодавством не передбачено особливої форми таких довідок саме щодо неповнолітніх.

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян", Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Безоплатна

 

Послуги у сферах будівництва, нерухомого майна та публічного житла

6.

Дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту

Видача акта вибору земельної ділянки та погодження місця розташування об’єкта

Відповідно до ст. 151 Земельного кодексу України, вибір земельних ділянок проводиться до початку проектування б'єктів. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів – затверджено Урядом відповідно до ст. 151 КК. Відповідно до п.3 Порядку, юридична особа, заінтересована у відведенні земельної ділянки, звертається з клопотанням до сільської, селищної, міської ради, районної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації, до повноважень якої належить вирішення питання про вибір земельної ділянки.Відповідно до п. 4. сільська, селищна, міська рада, районна, Київська чи Севастопольська міська держадміністрація реєструє клопотання в день його подання з присвоєнням реєстраційного номера, розглядає клопотання і в п'ятиденний строк після реєстрації надсилає постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів (далі - комісія), утвореній відповідною радою або держадміністрацією. До складу комісії включаються заступник голови сільської, селищної, міської ради або заступник голови місцевої держадміністрації (голова комісії), а також представники районного (міського) органу земельних ресурсів, природоохоронного органу, санітарно-епідеміологічної служби органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини. Результати роботи комісії оформляються актомВідповідно до п. 7, акт вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів підписується головою і членами комісії, скріплюється печатками і разом з матеріалами, що використовувалися під час його складання, передається юридичній особі для подання до сільської, селищної, міської ради, районної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації з метою прийняття відповідного рішення.

Земельний кодекс України ст. 151; Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 року №427, п. 2, 4, 7

Безоплатна

7.

Надання дозволу на складання містобудівного обґрунтування

-

Виключити.

Послуга не передбачена порядком одержання дозволу на будівельні роботи за новим Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

 

8.

Дозвіл на будівництво /реконструкцію / добудову об’єктів містобудування

-

Виключити.

Послуга надається Держбудінспекцією, згідно з ч. 2 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ч. 2 ст. 37

 

9.

Дозвіл на будівництво (житлового будинку)

-

Виключити.

Послуга надається Держбудінспекцією, згідно з ч. 2 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

До того ж запроваджені зміни у процедурі отримання дозволу на будівництво (зокрема, декларативний принцип для індивідуальних будинків до 300 м.кв.) .

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 37

 

10.

Надання дозволу на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок

Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки

 

Назва послуги в формулюванні ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ч. 4 ст. 29

Безоплатна

11.

Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна / адреси будинковолодіння

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

 

 

На законодавчому рівні послуга не врегульована. Регулюється актами органів місцевого самоврядування, без конкретного зазначення підстави для надання цієї послуги. В нормативних актах, зазначених в Реєстрі адміністративних послуг не встановлено ані порядку присвоєння поштової адреси, ні підстави для надання такої послуги. Фактично ж мається на увазі присвоєння адрес новозбудованим багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, гаражним, садовим, дачним кооперативам (товариствам).

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно»

Безоплатна

12.

Дозвіл на відчуження комунального майна

Приватизація комунального майна (в порядку викупу або продажу поза конкурсом)

Адміністративною послугою може вважатися лише приватизація об’єктів, що підлягають викупу або продажу поза конкурсом, згідно зі ст. 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». Решта способів приватизації комунального майна здійснюються на конкурентних засадах згідно зі ст. 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Щоправда і в такій формі (запропонованій) є сумніви у належності дії до адмінпослуг, адже сільська (селищна) рада тут швидшає реалізує функції власника, аніж власне органу.

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII, ст. 15

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 № 2171-XII, ст. 3

 

13.

Оформлення права власності на нерухоме майно / Дозвіл на оформлення права власності на нерухоме майно / Надання рішення на оформлення (виготовлення) права власності на будинок

-

З 01.01.2013 – виключити.

З цієї дати повноваження переходить до Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України та нотаріусів, згідно з ч. 5 ст. 3 та ч. 1 ст. 6 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (в порядку передбаченому змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно»від від 04.07.2012 № 5037-VI).

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 № 1952-IV, ч. 1 ст. 6; Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11.02.2010 № 1878-VI, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень

Безоплатна

14.

Надання дозволу на переведення житлового приміщення в нежитлове та навпаки (під розміщення об’єктів невиробничої сфери)

-

Згідно з ч. 2 ст. 7 та ст. 8 Житлового кодексу України, належить до компетенції «виконавчих комітетів» обласних та міських (міст республіканського підпорядкування) рад.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, ст. 8

Безоплатна

15.

Дозвіл на реєстрацію квартири як службових

-

Належить до компетенції «виконавчих комітетів» районних, міських та районних у місті рад, згідно з п. 9 ч. 1 ст. 15 Житлового кодексу України від 30.06.1983 № 5464-Х.

.
Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, п. 9 ч. 1 ст. 15; Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РС, затверджене Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37, п. 3;

Після 01.01.2013:

Порядок надання державним службовцям службового житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2012 р. № 681, п. 4

Безоплатна

16.

Виділення службового житла

-

Згідно з ч. 1 ст. 122 Житлового кодексу України 30.06.1983 № 5464-Х, послуга надається лише «виконавчими комітетами» районних, міських та районних в містах рад.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, ч. 1 ст. 122Порядок надання державним службовцям службового житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 681, п. 8

Безоплатна

17.

Видає ордер на вселення військовослужбовців у надане житлове приміщення для постійного проживання.

-

Згідно з п. 34 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.08.06, така послуга належить до компетенції «виконавчих комітетів» районних, міських та районних у місті рад.

Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.08.06, аб. 1 п.34

Безоплатна

18.

Видача дозволу на приватизацію квартири / приватизація житлового приміщення

Приватизація житлового приміщення

Повноваження надавати таку послугу належить всім органам місцевого самоврядування, згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-ХІІ, якщо їм в повному господарському віданні чи оперативному управлінні належало державне майно і вони створили органи з приватизації державного майна.

Втім актуальність цієї послуги зменшується (оскільки більшість житла вже приватизовано).

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-ХІІ, ч. 1 ст. 8

Безоплатна

19.

Надання дозволу на переоформлення особового рахунку

Надання дозволу на переоформлення договору найму жилого приміщення державного / комунального житлового фонду

У міських радах ця послуга ще іменується «Надання дозволу на переоформлення договору найму».

Як правило йдеться про смерть одного з членів сімї, основного наймача житла і про його зміну на іншу особу. Загалом ця дія потрібна, аби ЖЕК чи інша обслуговуюча організація (і надавачі інших комунальних послуг) могли виставляти рахунки на іншу особу.

Законодавством не передбачено процедури для саме цієї послуги. Практика ґрунтується на історичному досвіді ОМС і вибіркових нормах ЖК. Тобто виконком після розгляду питання житловою комісією приймає рішення про переоформлення договору найму або відмову у такому переоформленні.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 2 п. 1 ч. «а» ст. 30

Житловий кодекс Української РСР від від 30.06.1983.

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради профспілок від 11 грудня 1984 р. N 470

Безоплатна

20.

Видача ордеру на проведення земляних робіт на території міста

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт.

Назва послуги в формулюванні ч. 1 ст. 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV ч. 1 ст. 26-1

Безоплатна

21.

Погодження прокладання нових та ремонт існуючих інженерних мереж / Дозвіл на виготовлення проектної документації на підключення приватних будинків до газопроводу / Про надання дозволу на газифікацію

-

Виключити.

Послугу надають юридичні особи – власники інженерної мережі в порядку, який має бути затверджений відповідним органом виконавчої влади, згідно зі ст. 30 передбаченому Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI. Наразі такий порядок відсутній. Його попередник – Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489, був скасований постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI, ч. 1 ст. 30

 

22.

Дозвіл / ордер на вирубку дерев (спилювання/зрізання /видалення зелених насаджень)

Надання ордера (дозволу) на видалення зелених насаджень

Послуга у формулюванні ч. 3 ст. 28 Закону України «Про основи містобудування» від 06.09.2005 № 2807-IV

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від від 06.09.2005 № 2807-IV, ч. 3 ст. 28; Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 01.08.2006 № 1045підп.1 п. 3

Безоплатна

Послуги у сфері земельних відносин

23.

Прийняття рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки

Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (продаж, безоплатна приватизація, приватизація, постійне користування, оренда, зміна цільового призначення, поділ земельної ділянки, встановлення меж ділянки в натурі)

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки (крім зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності)

 

Дія є самостійною адміністративною послугою, так як стосується ідентифікації окремої земельної ділянки як такої.

Земельний Кодекс України, ч. 1 ст. 20, ч. 1 та ч. 2 ст. 123, ч. 3 ст. 128, п. «а» абз. 2 ч. 4 ст. 136, ч. 11 ст. 151; Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, п. «б» - «ґ» ч. 1 ст. 20

Безоплатна

24.

Прийняття рішення про затвердження технічної документації щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки

Затвердження технічної документації щодо відведення земельної ділянки (продаж, безоплатна приватизація, приватизація, постійне користування, оренда, зміна цільового призначення, поділ земельної ділянки, встановлення меж ділянки в натурі)

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки

 

 

 

Земельний Кодекс України, ч. 1 ст. 20, ч. 1 та ч. 2 ст. 123, ч. 3 ст. 128, п. «а» абз. 2 ч. 4 ст. 136, ч. 11 ст. 151; Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, п. «б» - «ґ» ч. 1 ст. 20

 

25.

Прийняття рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Прийняття рішення про затвердження матеріалів експертної грошової оцінки земельних ділянок

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (ч. 3 ст. 128):

Орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки».

Отже, окремою адміністративною послугою може вважаться у випадку, якщо проект відведення земельної ділянки уже є в наявності.

Необхідно брати до уваги, що грошова оцінка – це елемент (дія) в рамках процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам. У цих випадках органи влади діють швидше як власники, приватна особа не має права вимоги (і судового захисту у разі відмови у продажу), тож загалом є сумніви чи належать ці відносини (з продажу земельних ділянок) до сфери адміністративних послуг.

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ч. 3 ст. 128

Безоплатна

26.

Прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки

-

Виключити

Охоплюється послугою «Надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадку об’єднання, поділу земельних ділянок, виділення земельної ділянки на місцевості, зміни цільового призначення)»

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ст. 20; Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502, п. 2

Безоплатна

27.

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок

Дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення

-

Виключити.

Може розглядатися як адміністративна послуга (якщо здійснюється за заявою особи). Але у цій категорії справ: по-перше, йдеться швидше про діяльність ОМС як власника (а не органу влади); по-друге, дія здійснюється на конкурсних засадах та часто за власною ініціативою органу місцевого самоврядування. В особи немає переважного права вимагати ані виставлення конкретної земельної ділянки для продажу, ані продажу такої ділянки саме такій особі.

За потреби, дія може бути сформульована як послуга «Продаж земельної ділянки, що знаходиться в комунальній власності».

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ч. 1 ст. 122, ст. 128,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Безоплатна

28.

Прийняття рішення про надання земельних ділянок в постійне користування

Надання земельної ділянки в постійне користування

Назва послуги у формулюванні ст. 123 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III. Дія є адміністративною послугою, оскільки, згідно зі ст. 92 у визначеного кола заявників є право вимагати надання собі у постійне користування земельної ділянки. Також, відмова у клопотанні про надання земельної ділянки у постійне користування або залишення його без розгляду може бути оскаржена до суду, згідно з ч. 11 ст. 123 від 25.10.2001 № 2768-III.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ст. 92, ст. 123,

Безоплатна

29.

Припинення права постійного користування земельною ділянкою

Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою

Назва послуги у формулюванні ст. 142 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ст. 142

 

30.

Надання земельних ділянок у натурі (на місцевості)

Виділення земельної ділянки у натурі (на місцевості) Відповідно до ч.1 ст.3 Закону«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації. Відповідно до ч.2 статті 3 Закону, особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). Земельна частка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як правило, однією земельною ділянкою.

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 № 899-IV (ч.1, 2 ст. 3)

Безоплатна

31.

Переоформлення права користування земельною ділянкою

-

Виключити.Згідно з п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25.10.2001, особи, які мали у постійному

користуванні земельні ділянки, але за Кодексом не могли мати їх на такому праві, були зобов’язані змінити свій титул на землю («переоформити право користування»). Однак цей обов’язок був визнаний неконституційним Рішенням Конституційного Суду N 5-рп/2005 від 22.09.2005.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, п. 6 Перехідних положень; Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2005 від 22.09.2005

Безоплатна

32.

Рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Надання земельної ділянки із земель комунальної власності в оренду (поновлення договору оренди, внесення змін до договору оренди, припинення договору за ініціативою орендаря)

Згідно зі ст.. 4 Закону – орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 124 Земельного кодексу, за якими передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, встановленими Кодексом, щодо права передавати земельні ділянки у користування (ст.. 122 ЗК).

У цій категорії справ: по-перше, йдеться швидше про діяльність ОМС як власника (а не органу влади); по-друге, дія здійснюється на конкурсних засадах (ст. 124 ЗК) та часто за власною ініціативою органу місцевого самоврядування. В особи немає переважного права вимагати ані виставлення конкретної земельної ділянки для оренди, ані надання такої ділянки в оренду саме такій особі. Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги», його дія не поширюється на відносини щодо набуття прав на конкурсних засадах.

 

Разом із тим наявні оренди земельних ділянок без конкурсної процедури врегульовані у статті 134 ЗК (ч.2 і 3), і якщо у цих ситуаціях заявниками будуть фізичні або юридичні особи, то застосовується порядок передбачений статтею 123 ЗК. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, ст. 34, 36, 121, 93, ч. 1 ст. 123, 124

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 року № 526, п. 8 Додатку 1

Безоплатна

33.

Поновлення договору оренди земельної ділянки

-

Дія є адміністративною послугою лише умовно, так як для поновлення договору ст. 33 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV передбачено окрему процедуру продовження договору оренди землі. Ці відносини мають швидше цивільний (господарський) характер, а не адміністративний.

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV, ст. 33

Безоплатна

34.

Надання безоплатно у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації

Рішення про приватизацію земельних ділянок, які перебувають у користуванні громад

Надання громадянину / громадянці України земельної ділянки безоплатно у власність (в т.ч. приватизація земельних ділянок, що знаходиться у користуванні)

Назва послуги у формулюванні ст. 121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 , ч. 1 ст. 118 Земельного кодексу України 25.10.2001 № 2768-111.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111 , ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 81, ст. 118

Безоплатна

35.

Видача довідки про наявність земельної ділянки

-

Виключити.

Відсутнє нормативне регулювання надання послуги.

Крім того, відповідно до п. 31 Порядку ведення Поземельної книги (яка є складовою державного реєстру земель), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1021, надання інформаційних довідок з Поземельної книги належить до компетенції Держземагентства.

 

Безоплатна

36.

Видача довідки про перенумерацію житлового будинку / впорядкування нумерації будинків

-

Виключити.

Інформація про зміну адреси нерухомого майна зазначається не в довідках, а в правовстановчих документах на майно. Якщо виникає необхідність отримати окремо підтвердження підстави для зміни адреси об’єкта нерухомості в правовстановчому документі, то така послуга не врегульована на законодавчому рівні, не є типовою і її не варто виділяти як окрему адміністративну послугу.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Безоплатна

37.

Видача довідки про проживання осіб в одному господарстві / довідки про спільне проживання

Видача довідки про спільне проживання

Довідка подібного змісту передбачена п. 211 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 № 20/5, і потрібна для підтвердження факту спільного проживання зі спадкодавцем. Однак форма такої довідки не затверджена. Так, Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, затверджена наказом Державного комітету статистики України 08.12.2010 № 491 не регулює видачі такої довідки. Імовірно, ця послуга дублює послугу «Видача довідки про місце проживання та склад сім’ї».

Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, затверджена наказом Державного комітету статистики України 08.12.2010 № 491; Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 № 20/5, п. 211

Безоплатна

38.

Видача довідки про зміну назви вулиць

 

Виключити.

Інформація про зміну адреси нерухомого майна зазначається не в довідках, а в правовстановчих документах на майно. Якщо виникає необхідність отримати окремо підтвердження підстави для зміни адреси об’єкта нерухомості в правовстановчому документі, то така послуга не врегульована на законодавчому рівні, не є типовою і її не варто виділяти як окрему адміністративну послугу. Загалом інформація про зміну назви вулиць є публічною інформацією і має надаватися відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації».

ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”

Безоплатна

Послуги підприємцям

39.

Затвердження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування

Погодження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування

Назва послуги у формулюванні підп. 4 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, підп. 4 п. «б» ст. 30; Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. N 219, п. 1.7; Порядок провадження торговельної діяльності та

правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 15 червня 2006 р. N 833, п. 13

Безоплатна

40.

Узгодження відкриття закладу (підприємства громадського харчування, торгової точки) / дозволу на розміщення об’єктів торгівлі

Узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства

Назва послуги у формулюванні абз. 3 п. 1.6. Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. N 219.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”; Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. N 219, абз. 3 п. 1.6.

Безоплатна

41.

Видає дозвіл на організацію місцевих ринків, ярмарків

Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку

Згідно з підп. 8 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, органи місцевого самоврядування мають повноваження організовувати місцеві ринки, ярмарки.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, підп. 8 п. «а» ст. 30

Безоплатна

42.

Дозвіл на розміщення (зовнішньої) реклами

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (продовження строку дії, переоформлення дозволу та внесення змін до нього)

 

Назва послуги в редакції абз. 1 ч. 1 ст. 16 ЗаконуУкраїни «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/97-ВР та п. 6 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/97-ВР абзац 1 ч. 1 ст. 16, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР підп. 13 п. «а» ч. 1 с. 30; Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, п. 3, п. 5, п. 6, п. 48

Безоплатна

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/97-ВР абзац 5 ч. 1 ст. 16,

43.

 

Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку пріоритету, або відмова в установленні такого пріоритету

Назва послуги у формулюванні п. 10 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067, п. 10

 

44.

Погодження місця розташування малої архітектурної форми (висновок)

-

Виключити.

Згідно із ч. 3 ст. 28 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» -

«Розміщення малих архітектурних форм (МАФ) здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 21 Закону «Про благоустрій населених пунктів».

Згідно з ч. 2 ст. 21 даного ж Закону, МАФ – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою (без зазначення можливої мети підприємницької діяльності. Розміщення МАФ здійснюється за рішенням власника об’єкта благоустрою з

дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.

За ч. 1 ст. 15 даного Закону: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою

державної та комунальної власності.

Із втратою чинності Наказу Мінбуду від 04.09.2006 року № 296 (щодо встановлення МАФ для підприємницької діяльності), прийняттям Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI та внесенням змін до його ст. 28 від 20.11.2012 – відбулось розмежування «тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (регулюються цим Законом) – та «малих архітектурних форм» (регулюються Законом України «Про благоустрій населених пунктів»).

Відповідно ст. 34 Закону «Про благоустрій …» Органи місцевого самоврядування затверджують Правила благоустрою населених пункті, які серед іншого включають порядок розміщення малих архітектурних форм (п. 7 ч. 2). І згідно ч. 3 цієї статті «Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх

посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених

такими органами, видавати зазначені документи».

 

У деяких містах діють застарілі положення про скасовані «малі архітектурні форми для провадження підприємницької діяльності» (Коломия, Хмельницький, Славута).

Але тепер на заміну дозволу щодо МАФ – передбачено «паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території міста».

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (пп. 7 п. «а» ч. 1);

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (ч. 3 ст. 28);

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р№2807-ІV (ст. 15, ст. 21, ст. 34);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 року № 526 (п. 63);

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 року № 296 «Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» - втратив чинність (згідно із Наказом Мінрегіонбуду від 09.04.2008 № 152, 09.04.2008)

Безоплатна

45.

 

Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (та продовження строку його дії)

Термін «мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності» замінено на «тимчасову споруду для підприємницької діяльності» з введенням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Назва послуги у формулюванні п. 2 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 N 244

Розміщення власне малої архітектурної форми здійнсюється за рішенням власника об’єкта благоустрою, згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Відповідно, на приватній території особи можуть встановлювати малі архітектурні форми без погоджень. Якщо ж особа хоче встановити малу архітектурну на земельній ділянки в комунальній власності,то характер стосунків між цією особою та сільською радою буде мати цивільно-правовий характер, адже в особи немає права вимоги.

Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI ч. 4 ст. 28; Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 N 244, п. 2.2

Безоплатна

Послуги з соціального захисту

46.

Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання

Взяття на квартирний облік

Назва послуги в формулюванні примітки до п. 1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР

і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 2 п. «а» ст. 30; Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, аб.4 ч. 1 ст.15, аб. 4 ч. 1 ст.16, ст. 58, п. 1 ч. 1 ст. 39; Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470, п. 1 (примітка)

Безоплатна

47.

 

Взяття на соціальний квартирний облік

Назва послуги в формулюванні статті ч. 1 ст. 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV.

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV, ч. 1 ст. 10

Безоплатна

48.

Дозвіл на видачу ордера на отримання (заселення) жилої площі в будинках державних та комунальних організацій

Видача ордера на жиле приміщення

Назва послуги в формулюванні ст. 58 Житлового кодексу України від 30.06.1983 № 5464-Х.

Є сумнів у тому, чи послуга може вважатися самостійною адміністративною послугою, оскільки у випадку надання ордера на комунальне житло, вона є складовою послуги з запропонованою назвою «Надання житла з комунального житлового фонду громадянам, які потребують поліпшення житлових умов». У випадку ж видачі ордеру на державне житло, то це може вважатися окремою послугою.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, п. 7 ч. 1 ст.16, ст. 58

Безоплатна

49.

Веде реєстр заяв громадян, які потребують надання житлових приміщень із фондів житла для тимчасового проживання

Надання жилих приміщень із фондів житла для тимчасового проживання

Назва послуги у формулюванні , п.3 Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 422

Порядок надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 422, п.3

Безоплатна

50.

Здійснює надання комунального житла громадянам, що потребують поліпшення житлових умов,

-

Виключити.

Назва послуги в формулюванні, аналогічному до ст. 51 Житлового кодексу України від 30.06.1983 № 5464-Х.

Надання житла фактично є результатом звернення особи щодо взяття її на квартирний облік.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 2 п. «а» та підп. 6 п. «б» ч. 1 ст. 30; Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, ааб. 5 ч. 1 ст.16, ст. 51

Безоплатна

51.

Видача посвідчення громадянам, які проживають (працюють, навчаються) на території гірського населеного пункту

Встановлення статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського Назва послуги у формулюванні ст. 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.1995 № 56/95-ВР. Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.1995 № 56/95-ВР, ст. 5

Безоплатна

52.

Постановка на квартирний облік дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування при досягненні 16 років

-

Виключити.

Послуга дублює послугу з запропонованою назвою «Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов» за ч. 2 ст. 39 Житлового кодексу України. Можливо додати окрему послугу «Взяття на соціальний квартирний облік» згідо з Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 30;

Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, ч. 2 ст. 39;

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV, ч. 1 ст. 10

Безоплатна

53.

Дозвіл про звільнення від оплати за харчування дитини в ДНЗ-багатодітних сімей

-

Виключити

Така дія не є типовою адміністративною послугою, і не має єдиних критеріїв для прийняття рішень усіма ОМС.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Безоплатна

54.

Видача довідки, про те, що потребують покращення житлових умов

Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа,

що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов

У зазначеному Положенні йдеться про «довідку про перебування на квартирному обліку або документи,

що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для

кандидатів, які постійно проживають на селі» (Пункт 18 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМУ N246 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N592

від 15.07.2005).

Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584, абз. 1 підп. 2 п. 18

Безоплатна

55.

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

Загалом розгляд клопотаннь про нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань не належить до адміністративних послуг, оскільки у особи не має суб’єктивного права на отримання державної нагороди (почесних звань тощо), тобто і права вимоги на таку дію з боку органу влади.

Єдиний виняток з цієї сфери складає почесне звання "Мати-героїня". Адже в Указі Президента №476/2001 визначені чіткі умови (критерії) для присвоєння даного почесного звання. Воно надається «жінкам, які народили та виховали до

восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому аконодавством порядку, враховуючи

вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих

здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

(Пункт 9 в редакції Указу Президента N 674/2007 від 28.07.2007). Тому у цій ситуації є підстави залишити дію серед типових адміністративних послуг.

Указ Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 "Про почесні звання України"

Безоплатна

56.

Видача довідки про склад сім’ї (для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій)

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб

Назва послуги у формулюванні Наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 22.07.2003 № 204

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-111, п. 2 ч. 3 ст. 4; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 22.07.2003 № 204

Безоплатна

57.

 

Видача довідки про місце проживання та склад сім’ї

Назва послуги у формулюванні Додатку 1 до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682, Додаток 1

Безоплатна

58.

Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій

Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій (у випадку зберігання документів роботодавця заявника в місцевому архіві)

Згідно з п. 17 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", така послуга надається організаціями, де заявник був працевлаштований. Відповідно, сільські ради можуть надавати такі послуги або колишнім працівникам колгоспів (радгоспів) тощо, або необмеженому колу заявників діючи в якості архівної установи згідно з положеннями п. 17 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, п. 17.

Безоплатна

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.14.1993 № 3814-ХІІ, ч. 2 ст. 35

59.

Видача довідок на виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера

-

Виключити.

Законодавством не передбачено особливої форми довідки на виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, абз. 1 п. 50 лише зазначає, що факт спільного проживання з пенсіонером може бути посвідчений довідками з місця проживання, зокрема видані органами місцевого самоврядування. Такою довідкою може бути довідка з запропонованою назвою «Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб» (послуга з її видачі окремо передбачена в цьому Реєстрі) або довідка про реєстрацію місця проживання, яку видає територіальний орган Державної міграційної служби.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, абз. 1 п. 50

Безоплатна

60.

Видача довідки про склад сім’ї призовника

-

Виключити.

Відсутнє правове регулювання видачі довідки (Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 не регулює видачу такої довідки). Імовірно, що послуга дублює послугу з запропонованою назвою «сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб[Н1] », так як законодавством не передбачено видача особливого виду довідки про склад сім’ї саме призовника.

Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом міністра оборони України від 15.12.2010 № 660

Безоплатна

61.

Видача довідки матерям на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

-

Виключити.

Відсутнє правове регулювання її надання. Зокрема, Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 1751, підп. 3 абз. 1 п. 11 не передбачає надання жодних довідок, виданих органами місцевого самоврядування, для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ, ст. 18-2; Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 1751, підп. 3 абз. 1 п. 11

Безоплатна

62.

Видача довідки про те, що жінка народила 5 або більше дітей для призначення пенсій

-

Виключити.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III, жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. При цьому, факт народження п’яти дітей підтверджується свідоцтвами про їх народження, а виховання до шестирічного віку підтверджується паспортами або свідоцтвами про народження дітей, згідно з п. 24 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2005 № 22-1

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV,

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III, п. 8 ч. 1 ст. 1; Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2005 № 22-1, п. 24

Безоплатна

63.

Надання допомоги на поховання громадян

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Надання допомоги на поховання здійснюється щодо різних категорій осіб різними органами: Пенсійним Фондом, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатностіта органами місцевого самоврядування. Назва послуги відповідно до змісту п. 1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» підп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34;

Закон України «Про поховання та похоронну справу» , п. 4 ч. 5 ст. 13 від 10.07.2003 № 1102-IV

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007N 99 п.1та 2

Безоплатна

64.

Видача довідок-характеристик на громадян

-

Виключити.

Відсутнє правове регулювання послуги. Зазначене у Реєстрі правове регулювання – Кримінально-процесуальний, Кримінальний процесуальний та Цивільний процесуальний кодекси – не передбачають такого повноваження органів місцевого самоврядування.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.01.11 № 1001-05, Цивільний – процесуальний кодекс України від 22.04. 2008 № 8-рп/2008

Безоплатна

Різне

65.

Дозвіл на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів

-

Виключити.

За підп. 3 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування відповідно до закону вирішують питання про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів. Однак це не означає, що вони дають на це дозвіл. Згідно зі ст. 29 Конституції України, проведення мирних зібрань відбувається без дозволу органів місцевого самоврядування, а за повідомленням організаторів таких органів про проведення таких заходів.

Що ж до спортивних, видовищних та інших масових заходів (не пов’язаних з виявом учасниками думки з особистих, громадських питань), то органи місцевого самоврядування не мають повноважень у цій сфері.

Згідно з пп. 4 і 6 Порядку організації та проведення гастрольних заходів, затвердженого Постановою КМУ від 15 січня 2004 р. N35

Міністерство культури Автономної Республіки

Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій ведуть облік гастрольних заходів, а також видають свідоцтва на проведення гастрольних заходів.

Конституція України, ст. 29; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38

Закон України "Про гастрольні заходи в Україні" від 10.07.2003 р. № 1115-IV

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів» від 15 січня 2004 р. N35

Безоплатна

66.

Видача архівних довідок

Видача архівної довідки, копії документа, що стосується заявника (крім генеалогічних)

Варто зауважити, що у статті 29 («Архівні установи органів місцевого самоврядування») Закону «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Згідно ч.1 цієї статті «Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють архівні установи для централізованого

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у

процесі документування службових, трудових або інших правовідносин

юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Якщо маються на увазі «архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування …» (передбачені абзацом 9 ч. 1 ст. 23 зазначеного Закону, то до довідок на які поширюється Закон «Про адміністративні послуги» (згідно ч. 3 ст. 3) можуть належати лише, архівні довідки, як підтверджують заявнику певний юридичний статус або факт.

Загалом слід брати до уваги, що будь-які довідки не є адміністративними послугами (у визначенні п.1 ст. 1 Закону «Про адміністративні послуги»), адже видача довідки безпосередньо не забезпечує набуття, зміну чи припинення права чи обов’язку особи.

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.14.1993 № 3814-ХІІ, абз. 7 ст. 23, ч. 2 ст. 35

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.14.1993 № 3814-ХІІ, ст. 35

67.

Надання згоди на перенесення поховання.

Надання дозволу на перепоховання останків померлих

Назва послуги у формулюванні ст. 21 Закону України «Про поховання і похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-IV

Закон України «Про поховання і похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-IV ч. 1 ст. 21

Безоплатна

Примітка. Щодо Довідок.

Виходячи із законодавчого визначення поняття «адміністративна послуга» (у п.1 ст. 1 Закону «Про адміністративні послуги») видача довідок не є адміністративними послугами. Тому їх безпосереднє включення до Реєстру адміністративних послуг є до певної міри методологічно некоректним. З іншого боку, якщо Порядок ведення Реєстру АП визначатиме, що до нього включаються і дії, перераховані у ч. 3 ст. 3 Закону «Про адміністративні послуги», то ця некоректність частково знімається. Але у будь-якому разі варто буде обмежитися лише довідками, які мають стандартизовану форму (єдине регулювання), адже орагни влади в принципі можуть видати будь-яку довідку (тобто підтвердити будь-який статус чи факт, щодо якого у орагну влади є власна інформація або офіційний доступ до бази даних).

 

Ці ж зауваження стосуються видачі витягів, виписок, копій документів тощо.